អាជ្ញាធរ​ខ្មែរ​ចាប់​បញ្ជូន​សង្ឃ​ថៃ​៦​អង្គ​ទៅ​ថៃ​វិញ​ពី​បទ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់

Shared via AddThis

Advertisement

Categories